Třídní schůzky

16.09.2016

Dne 19.9.2016 se budou konat třídní schůzky všech tříd od 16 hodin v budově ZŠ. Účast rodičů je nutná
Program:

  • Úvodní poučení rodičů
  • Bakaláři
  • kontakt s rodiči
  • klasifikace
  • omlouvání žáků
  • informace

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám organizaci prvního týdne školního vyučování

1.9.2016 - 8.00 – 9.00

Uvítání dětí a žáků.
Děti, které navštěvují družinu budou předány do školní družiny.

2.9.2016

I. stupeň vyučování do 11.40 třídnické hodiny
II.stupeň vyučování do 12.35 hodin - třídnické hodiny

Rozloučení s devítkou

Rozloučení s devítkou Rozloučení s devítkou Rozloučení s devítkou
Rozloučení s devítkou Rozloučení s devítkou Rozloučení s devítkou

Přípravný ročník v Základní škole Novosedlice

Přípravný ročník je určen pro děti v posledním roce před zahájením základní školní docházky.

V této třídě se mohou vzdělávat jak děti pětileté, tak i děti s odkladem školní docházky. Počet žáků ve třídě je od 7 do 15. Děti jsou vzdělávány jako v mateřské školce, ale je zde dbáno na soustavnou předškolní výchovu, která má dítěti usnadnit vstup do první třídy. Děti se například učí, jak správně držet tužku, docvičují grafomotoriku předškolního a raného školního věku, dle potřeby jsou v péči logopedické asistentky, speciálního pedagoga a asistentky pedagoga. Děti mohou docházet do přípravné třídy od 6 do 16 hodin.

V rámci odpolední činnosti jsou pro děti připraveny zdarma kroužky informatiky, angličtiny, výtvarný kroužek, sportovní kroužek a kroužek hry na zobcovou flétnu. Také je možné dle zájmu rodičů v rámci přípravného ročníku s dětmi absolvovat základní plavecký výcvik.

Docházka do přípravné třídy je zdarma, děti platí pouze školní družinu a obědy.

Na všechny přihlášené nové žáčky se už moc těšíme a přejeme jim 1. září úspěšný první krůček do světa velkých školáků.

Přijímáme nové žáčky na školní rok 2016/2017 do 31.8.2016
telefon: 417 539 857, 736 633 338