Budoucí prvňáček

Budoucí prvňáček by měl…

 1. Znát své jméno, příjmení a adresu.
 2. Vyslovovat všechny hlásky.
 3. Správně držet tužku mezi palcem a ukazováčkem, aby konec tužky mířil k rameni, netlačit.
 4. Pracovat samostatně v kolektivu ostatních dětí.
 5. U zadaného úkolu vydržet aspoň čtvrt hodiny a být schopen dokončit práci.
 6. Mít číselnou představu do pěti.
 7. Vystřihovat jednoduché tvary.
 8. Sluchem rozpoznat první a poslední hlásku ve slově.
 9. Samostatně se obléci.
 10. Znát zásady slušného chování – pozdravit, poděkovat, požádat o něco.
 11. Dodržovat základní hygienu (mytí rukou před jídlem a po použití WC, používat kapesník).
 12. Jíst lžíci i příborem.
 13. Dokázat pozorně poslouchat pohádku, vyprávění a jednoduše reprodukovat text, popř. odpovědět na otázku.