Asistent pedagoga

Školní rok 2018/2019

V Základní škole Novosedlice, okres Teplice pracuje s žáky se sociálním znevýhodněním Bc.Helena Müllerová. Též působí v týmu asistentů pedagoga.

Bc. Helena Müllerová - AP, sociální poradenství

Konzultační hodinyStředa: 12:35 – 13:30
Kancelář AP – 1. patro vpravo na konci chodby

V rámci realizace společného vzdělávání - inkluze pracují v ZŠ Novosedlice asistentky pedagoga (AP).

  • Helena Müllerová
  • Erika Baniková
  • Andrea Kaiserová
  • Veronika Řezníčková
  • Lenka Vacín Biangini
  • Stanislava Vršecká
  • Monika Šrédlová

Pracovní náplň Asistenta pedagoga:

  • Pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti
  • Pomoc při komunikaci se žákem (a zákonnými zástupci)
  • Podpora žáka při přizpůsobení se školnímu prostředí